VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI – Cầu nguyện: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng..Lc 9,28b-36

Hôm ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bêĐang lúc Người cầu nguyện,dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà Và. kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển,và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lemCòn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này rời xa Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!.Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Mô-sê, và một cái cho ông Ê-li-a”. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ôngKhi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ Và từ đám mây có tiếng phán rằng:”Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
– 40giayloichua.net
-Tonggiaophansg.net

Nguồn: https://evolution-insights.com

Xem thêm bài viết khác: https://evolution-insights.com/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *