#TRENDING | PTS Online Ep 46 | Cô Ba Sài Gòn – Thiết kế Font chữ Retro Sài Gòn Xưa* DOWNLOAD FONTS:

Bài tập nhỏ nhỏ theo xu hướng Retro Sài Gòn Xưa các bạn nhen !!!
……………………………………
THANKS FOR WATCHING! 🙂 LIKE, SHARE & SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS!
……………………………………
Leo Media – Entertainment channel. All produced exclusively by LEO QUOC VIET.
©2017 by LEO Media. All rights reserved
…………………………..

*Follow Leo Quoc Viet on:

*Follow Sao Showbiz on:

Nguồn: https://evolution-insights.com

Xem thêm bài viết khác: https://evolution-insights.com/tong-hop/

3 thoughts on “#TRENDING | PTS Online Ep 46 | Cô Ba Sài Gòn – Thiết kế Font chữ Retro Sài Gòn Xưa

  1. cho mình hỏi khi đã down font chữ về rồi thì làm sao để nó xuất hiện trong Ai hoặc Ps?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *