LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT: Cầu nguyện: “Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”Học hỏi Phúc âm Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A
Trình bày: Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Thánh ca -Lòng tin lớn lao: LM Thái Nguyên
Hình ảnh: 40giayloichua.net
Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A
Tin Mừng Mt 15,21-28
Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn. thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.
– Hình ảnh, nội dung, bài hát. Nếu có vi phạm bản quyền. Mong quý vị gởi thư hay bình luận trong phần Comment. Chúng tôi sẽ giải quyết theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền. Xin cám ơn. Cầu chúc Bình an.

Nguồn: https://evolution-insights.com

Xem thêm bài viết khác: https://evolution-insights.com/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *