Kinh Pháp Bảo Đàn – Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng (Phần 1)Kinh Pháp Bảo Đàn – Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng
Tải Kinh Pháp Bảo Đàn PDF về đọc
Ngài Lục Tổ Huệ Năng (638-713), đắc đạo lúc chưa xuất gia, là vị Tổ thứ sáu của Thiền tông, môn đệ và pháp tự của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Trước Ngài Huệ Năng, Thiền còn mang nặng ảnh hưởng Ấn Độ nhưng đến đời Sư, thiền bắt đầu có những đặc điểm riêng của Trung Quốc. Ngài Huệ Năng không chính thức truyền y bát cho ai, nên sau đó không còn ai chính thức là truyền nhân. Tuy nhiên Sư có nhiều học trò xuất sắc. Môn đệ chính là Ngài Thanh Nguyên Hành Tư và Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là hai vị Thiền sư dẫn đầu hầu như toàn bộ các dòng Thiền về sau. Cả hai dòng này cũng được truyền đến Việt Nam qua các vị như Ngài Thảo Đường, Ngài Nhất Cú Tri Giáo, Ngài Vô Ngôn Thông và Ngài Chuyết Công. Sư là tác giả của tác phẩm chữ Hán duy nhất được gọi là Kinh, một danh từ thường chỉ được dùng chỉ những lời nói, bài dạy của chính Phật Thích-ca, đó là Lục tổ đại sư pháp bảo đàn kinh, một tác phẩm với ý nghĩa rất sâu xa về thiền. Cũng nhờ Pháp bảo đàn kinh mà người ta biết được ít nhiều về Ngài Huệ Năng. Sư họ Lô, sinh trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, lớn lên giúp mẹ bằng cách bán củi. Một hôm, trong lúc bán củi, nghe người ta tụng kinh Kim cương, Sư bỗng nhiên có ngộ nhập. Nghe người đọc kinh nhắc đến Tổ Hoằng Nhẫn, Sư liền đến tìm học. Ngài Hoằng Nhẫn nhận ra ngay căn cơ của Sư, nhưng không truyền pháp ngay, bắt tiếp tục chẻ củi, vo gạo. Truyện nổi tiếng về việc truyền tâm ấn cho Ngài Huệ Năng và việc phân đôi hai phái Thiền Nam-Bắc được kể lại như sau: Ngài Hoằng Nhẫn biết tới lúc tìm người kế thừa nên bảo học trò mỗi người viết kệ trình bày kinh nghiệm giác ngộ. Cuối cùng chỉ có Ngài Thần Tú, một đệ tử với tri thức xuất sắc mới dám làm. Ngài Thần Tú viết bài kệ, so sánh thân người như cây Bồ-đề và tâm như tấm gương sáng và người tu hành phải lo lau chùi, giữ tấm gương luôn luôn được trong sáng. Sư đang làm việc trong bếp, nghe đọc bài kệ biết người làm chưa Kiến tính. Sư cũng nhờ người viết bài kệ của mình như sau:

Bồ-đề vốn chẳng cây,
Gương sáng cũng không đài,
Xưa nay chẳng một vật,
Bụi trần bám vào đâu?

Nghe bài kệ, Tổ Hoằng Nhẫn biết căn cơ của Sư vượt hẳn Ngài Thần Tú, nhưng sợ di hại nên nửa đêm gọi Sư vào thất và thuyết trọn kinh Kim cương cho Sư. Đến câu “Đừng để tâm vướng víu nơi nào” (ưng vô sở trụ nhi sinh kì tâm), Sư hoát nhiên đại ngộ. “Huệ Năng ngay đó đại ngộ, thấy dược tất cả các pháp đều không lìa tự tánh. Bèn thưa với Tổ rằng: “Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, nào ngờ tự tánh hay sinh muôn pháp”. Mọi người nên biết rằng khi Ngài Huệ Năng chưa đến Huỳnh Mai, khi nghe người đọc kinh đã khai ngộ. Lúc vừa gặp Ngũ tổ, trong đối đáp đã thể hiện rõ kiến địa. Sau đó đến nhà trên viết bài kệ trên vách tường hành lang đã hiển lộ cảnh giới “nhất thiết pháp không”, ngộ cảnh sáng rỡ, rõ ràng. Đến bây giờ nghe Ngũ tổ giảng kinh Kim Cang, được đại ngộ “tất cả pháp không lìa tự tính”. Đến đây mới thật sự là triệt ngộ. Như vậy quá trình giác ngộ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng trải qua ba giai đoạn, ba tầng bậc. Khi Ngũ tổ thăm dò sự chứng ngộ của Ngài Huệ Năng, Ngài nói: “Gạo đã trắng từ lâu, chỉ còn thiếu giần sàng” thể hiện sự tự tri nhận về mình rằng ngộ tuy đã ngộ, nhưng công phu, kiến địa vẫn vẫn chưa tinh thuần, vì thế Ngũ tổ mới giảng kinh Kim Cang cho Ngài Huệ Năng nghe. Như trên đã nói, nội dung chủ yếu của bài kệ trình kiến giải của Ngài Huệ Năng là “nhất thiết pháp không” (tất cả pháp đều là không. Đều này hàn toàn phù hợp với kinh Kim Cang. Khi nghe được kinh Kim Cang, tiến tới một bước, đại ngộ “nhất thiết pháp bất ly tự tính” (tất cả các pháp không lìa tự tinh). Sự đại ngộ này đã vượt qua sự khai ngộ “nhất thiết pháp không”. Nếu nhất thiết pháp không có thể lý giải bằng tư tưởng bát nhã của “Trung Quán’, nhưng với “nhất thiết pháp bất ly tự tính” thì đã vượt ra ngoài phạm vi của giáo thuyết, không còn dùng văn tự để diễn bày, tức không thể dùng lý luận của về ‘pháp không” để lý giải.” Ngũ tổ truyền y bát cho Sư và khuyên đi về phương Nam. Khi tiễn Sư xuống thuyền, Tổ muốn tự chèo đưa Sư sang sông, Sư bèn nói: “khi mê thầy độ, ngộ rồi tự độ” và tự chèo qua sông. Suốt 15 năm sau, Sư ở ẩn, và trong thời gian này vẫn là cư sĩ. Sau đó, Sư đến chùa Pháp Tính ở Quảng Châu. Đó là nơi sản sinh công án nổi tiếng “chẳng phải gió, chẳng phải phướn”. Sau khi Sư chen vào nói “tâm các ông động” thì Ngài Ấn Tông, vị sư trụ trì của chùa hỏi Sư “Nghe nói y pháp Hoàng Mai đã truyền về phương Nam, phải chăng là hành giả?” Lúc đó Sư mới nhận mình là truyền nhân của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Ngài Ấn Tông sai người cạo đầu cho Sư, cho Sư gia nhập Tăng-già rồi xin nhận Sư làm thầy. Sau đó, sư bắt đầu giáo hoá ở chùa Pháp Tính, về sau Ngài về Bảo Lâm tự ở Tào Khê và thành lập Nam tông.

#KinhPhápBảoĐàn #HòaThượngTuyênHóa #ThiềnTông #TổSưThiền

Nguồn: https://evolution-insights.com

Xem thêm bài viết khác: https://evolution-insights.com/am-nhac/

37 thoughts on “Kinh Pháp Bảo Đàn – Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng (Phần 1)

 1. Con rất mừng vì đã được nghê lời dẳng của ngài hoà thượng tuyên hoá tuy không có gần gũi các ngài nhưng lời ngài giãn kinh thuyết pháp con đều nghi nhớ trong lòng mãi ko quyên được ( Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát

 2. NGÀY TÀN CỦA THẦY TÀ THANH HẢI.
  TÀ ĐẠO CỦA BÀ THANH HẢI ĐÃ BỊ LỘ TẨY RÕ HẾT SỰ GIAN TÀ TỪ BÊN TRONG NỘI BỘ RA ĐẾN THẾ GIỚI BÊN NGOÀI, BÂY GIỜ AI AI CŨNG CÓ THỂ BIẾT RÕ ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU TÀ VẠY ĐỘNG TRỜI MÀ BÀ ĐÃ PHẠM PHẢI. BÀ THANH HẢI LÀ ĐẠO SIKH NHƯNG BÀ ĐÃ CỐ TÌNH GIAN TÀ LỪA GẠT MỌI NGƯỜI TỪ THUỞ BAN ĐẦU BẰNG CHIÊU THỨC BÀ NÓI BÀ TRUYỀN TÂM ẤN PHÁP QUÁN ÂM CỦA ĐẠO PHẬT.  
  VÌ ĐÃ BỊ LỘ NGUYÊN HÌNH DỐI TRÁ NÊN GIỜ ĐÂY BÀ TÀ SƯ THANH HẢI KHÔNG BIẾT LÀM GÌ HƠN NGOÀI VIỆC BỊA ĐẶT NÓI KHOÁC VỀ BẢN THÂN VÀ NHỮNG ĐIỀU TÂM LINH HƯ ẢO ĐỂ TIẾP TỤC LỪA BỊP NHỮNG ĐỆ TỬ ĐANG CÒN U MÊ CUỒNG TÍN TIN THEO BÀ, VÀ HƠN THẾ NỮA CHẮC HẲN VỚI MỘT NGƯỜI CÓ ĐẦU ÓC THỦ ĐOẠN, MƯU MÔ GIAN XẢO NHƯ BÀ THANH HẢI THÌ CÓ LẼ BÀ ĐANG CHỜ CƠ HỘI THUẬN TIỆN NÀO ĐÓ HOẶC BÀ SẼ VẬN ĐỘNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH RỒI BÀ KÊU GỌI ĐỆ TỬ LÀM VIỆC THEO CHỈ THỊ CỦA BÀ ĐỂ LẤY LẠI DANH VÀ GÂY TIẾNG VANG BÊN NGOÀI CHO ĐOÀN THỂ CỦA BÀ CŨNG NHƯ CHO CHÍNH BÀ CHỨ THẬT SỰ KHÔNG PHẢI LÀ CỦA PHÁP MÔN TU HÀNH MÀ BÀ TỰ BỊA LÀ "HIỆN ĐỜI GIẢI THOÁT"…

 3. TÌNH THƯƠNG LÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA THẦY TÀ THANH HẢI 
  Hiện nay tà đạo Thanh Hải bị quá nhiều người vạch trần lộ tẩy tất cả những sự bịa đặt, độc tài và gian xảo… ra trước công chúng, mà nhất là của những người đệ tử tu hành chân thật và ngay thẳng từ bên trong đoàn thể này, nên vào ngày 10 tháng 11 năm 2018, bà tà sư Thanh Hải đã chỉ thị cho Biển Trong đưa lên trang mạng tuyên truyền "Facebook Thanh Hải Vô Thượng Sư" của bà, với VỞ TUỒNG MỚI: "THÔNG ĐIỆP KÊU GỌI YÊU THƯƠNG ĐOÀN VIÊN…" mà trong đó nói lên sự rộng lượng, thương yêu giả tạo, hình thức bề ngoài, mang đầy những âm mưu gian xảo để lừa bịp đệ tử và công chúng của bà tà sư Thanh Hải đã thường hay làm như sau:
  1- Tất cả Liên Lạc Viên (LLV) phải cố gắng liên hệ với những cựu đồng tu đã từ bỏ đoàn thể chúng ta, quý vị LLV phải thỉnh mời họ trở lại trung tâm cộng tu mà họ khỏi cần sám hối cũng như không cần đề cập đến quá khứ của họ…? (mặc dầu thâm tâm bà biết chắc chắn là họ sẽ không bao giờ trở về và những cựu đồng tu này không phạm giới, chỉ nói sự thật thôi có gì đâu mà phải bàn). 
  2- Thậm chí nếu họ không muốn về cộng tu nữa, thì LLV nên kính mời họ làm người tuyên truyền quảng cáo, hướng dẫn chương trình cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, để họ nhận được rất nhiều điểm công đức tâm linh từ thiên đàng…? (bà Thanh Hải mưu mô nói láo quá).
  Bây giờ dù bà tà sư Thanh Hải có chỉ thị cho các Ban làm việc đưa ra thêm thông điệp yêu thương gì, hoặc dùng TRUYỀN HÌNH VÔ THƯỢNG SƯ và YOUTUBE ĐỂ TUYÊN TRUYỀN QUẢNG CÁO CHO ĐẠO TÀ CỦA BÀ thì cũng không tài nào che lấp được những tội lỗi tày trời mà bà Thanh Hải đã và đang phạm phải, như việc tự xưng, tự bịa là PHẬT SỐNG, CHÚA SỐNG rồi bà còn tổ chức đám cưới, hôn môi chồng trẻ năm 1997 tại Campuchia mà ai ai cũng biết. Bà còn vô ơn bạc nghĩa với vị thầy cũ là người Ấn Độ truyền tâm ấn đạo Sikh cho bà là ông Sant Thakar Singh (26/Mar/1929 – 06/Mar/2005), sau khi ra lò giả Phật Sống truyền tâm ấn (pháp Surat Shabd Yoga của đạo Sikh mà bà đã nói láo là của đạo Phật), bà đã từ chối không nhận ông này là thầy của bà. Những năm tháng trước khi vãng sinh, ông Thakar Singh có đến Đài Loan giảng pháp, trong khi đó bà Thanh Hải cùng đám đệ tử đang hoạt động tại Đài Loan, nhưng bà thật vô ơn bạc nghĩa, cố tình không nhận và không tiếp ông – một người thầy cũ đã từng cưu mang dạy dỗ bà tại Ấn Độ.
  Mãi cho đến khi bị nhiều người tố cáo vạch trần có chứng cớ và hình ảnh khắp nơi kể cả trên mạng, nên năm 2018 này bà đành phải chấp nhận và tự thú theo kiểu hỗn láo cao mạn như sau: "Ta là học trò ông Thakar Singh trong kiếp này, nhưng thật ra tiền thân của ta chính là sư tổ của ông này"? Và còn hơn thế nữa, bà tà sư Thanh Hải lại dám nói: "Ta là Phật Tổ Tối Cao của tất cả các Chư Phật…"? Bà thật vô lễ, vô ơn với Đức Phật, phạm trọng tội Đại Vọng Ngữ. Bà đã phạm tội với Đức Phật lại còn vô ơn bạc nghĩa với các vị thầy cũ của bà thì làm gì có tình thương thật sự đối với đệ tử, nhất là những cựu đệ tử tu hành chân thật đã dám tố cáo vạch trần bà???
  Bà tà sư Thanh Hải là loại người giả dạng tu hành, chuyên tài nói láo bịa đặt, rất mưu mô gian xảo và độc tài với nhiều chiêu thức như trong chính trị là: "VẮT CHANH BỎ VỎ", "THÍ CON CHỐT" và "SÁT NHÂN DIỆT KHẨU"… Cho nên "Thông Điệp Kêu Gọi Yêu Thương Đoàn Viên" chỉ là một trong những chiêu trò GIAN NGOA MA MỊ của bà mà thôi. Như lời Phật dạy: "NẾU NGƯỜI NÀO PHẠM TỘI NÓI LÁO MÀ CÒN CỐ TÌNH GIAN XẢO KHÔNG CHỊU SÁM HỐI, THÌ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG MỘT ĐIỀU XẤU GÌ MÀ HỌ KHÔNG DÁM LÀM,  KHÔNG MỘT ĐIỀU LÁO NÀO MÀ HỌ KHÔNG DÁM NÓI". 
  Ông Thakar Singh thầy cũ của bà, đã từng gửi thư cho đệ tử của ông trước khi bà tổ chức đám cưới tại Campuchia năm 1997, ông đã nhắn gửi đến tất cả đệ tử và mọi người là: "Đừng tin lời Thanh Hải nói và hãy tránh xa, Thanh Hải là người đệ tử thật vô ơn, rất gian ma và láo bịp…".
  Cũng như lời của cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, là vị thầy cũ người đã ban pháp danh Thanh Hải cho bà tại Đài Loan, vào tháng 3 năm 1990 Ngài đã cảnh báo trước là: "Nếu ai đã theo Thanh Hải mà không chịu thức tỉnh thì đời đời kiếp kiếp sẽ quanh quẩn trong rừng ngoại đạo, không thể nào gặp được Chánh Pháp của Phật. Thanh Hải tự xưng là Điều Ngự Sư hay Vô Thượng sư đó là đại vọng ngữ, mắc vào đại trọng tội và sẽ sa vào Vô Gián địa ngục vì chưa thành Phật mà đã tự xưng như thế để lừa gạt quần chúng”.
  Lời khuyên của Hòa Thượng rất đúng với sự thật, gia đình tôi đã là nạn nhân bị lừa bịp nên tin theo Tà đạo Thanh Hải trong nhiều năm qua.
  Cầu xin THƯỢNG ĐẾ cùng MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT phóng hào quang mang trí tuệ và đạo đức của CHÁNH PHÁP gia hộ cứu giúp cho mọi người sớm thoát khỏi tai kiếp tà đạo Thanh Hải lừa bịp này. 
  NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 4. ĐÂY LÀ CÁCH CAI QUẢN VÀ GUỒNG MÁY ĐIỀU HÀNH THẬT ĐỘC ĐÁO (ĐỘC TÀI VÀ KÍN ĐÁO) trong nội bộ của " BÀ PHẬT SỐNG THANH HẢI TRONG ĐOÀN THỂ QUÁN ÂM."
  Chọn lại Liên Lạc Viên sau 5 năm, tất cả Liên Lạc Viên từng vùng trên thế giới sau khi được đồng tu địa phương bầu chọn xong thì phải được gửi đến trung tâm chính để BÀ PHẬT SỐNG Thanh Hải DUYỆT XÉT CHỌN LẠI, BÀ THÍCH CHỌN AI THÌ NGƯỜI ĐÓ MỚI ĐƯỢC LÀM LIÊN LẠC VIÊN CỦA VÙNG ĐÓ.( NGƯỜI LIÊN LẠC VIÊN MỚI PHẢI TUYỆT ĐỐI TUÂN THEO LỆNH CỦA BÀ VÀ BAN LÀM VIỆC CHO BÀ…). Còn việc VU KHỐNG HOẶC ĐUỔI NHỮNG ĐỒNG TU CHÂN THẬT NÓI LỜI NGAY THẲNG thì do chính bà Phật Sống Thanh Hải ra CHỈ THỊ KHAI TRỪ nhưng để tránh tiếng bà nói là do BAN LÀM VIỆC tự làm bà không biết gì (BAN LÀM VIỆC là ban quyền hành nhất trong đoàn thể này đối với tất cả đồng tu, có khi bà Thanh Hải GIAN XẢO MƯỢN DƯỚI TÊN là BAN NGOẠI VỤ hoặc do BAN NGOẠI VỤ ở hải ngoại làm theo LỆNH của bà, kế đến những người có quyền là Sứ Giả Quán Âm, rồi đến người có quyền hành sau chót là Liên Lạc Viên địa phương, TẤT CẢ ĐỀU TRỰC THUỘC DƯỚI TAY BÀ, CÒN CHỌN LIÊN LẠC VIÊN ĐỊA PHƯƠNG PHẢI DO CHÍNH BÀ TA CHỌN LỰA MỚI ĐƯỢC, như kiểu ĐỨC QUỐC XÃ – ADOLF HITLER.)
  Mới đây nhất vào tháng 11/2016 bà Thanh Hải đưa chỉ thị xuống cho tất cả Liên Lạc Viên địa phương trên toàn thế giới ra thông báo TUYỂN CHỌN CẤP TỐC MỘT ĐỘI NGŨ ĐỒNG TU TRUNG THÀNH ĐỂ LÀM VIỆC RIÊNG CÒ MỒI cho bà và sẽ được bà cấp THẺ ĐẶC BIỆT mà chỉ có Liên Lạc Viên mới biết và giao thẻ đặc biệt đó cho từng người thôi. Đội ngũ này được hình thành để trợ lực cho BAN LÀM VIỆC và có nhiệm vụ ngầm KHỐNG TRỊ, THEO DÕI, BÁO CÁO những diễn biến của tất cả đệ tử và BIỆN HỘ, TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO CHO BÀ ĐỂ CÂU THÊM NGƯỜI BÊN NGOÀI. Đơn xin phải qua Liên Lạc Viên vùng gửi đến BÀ PHẬT SỐNG Thanh Hải chọn. TÀ ĐẠO mới hành xử theo kiểu này, thật ghê tởm thay. NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 5. phước là tâm đừng gọi tâm là phước . vì cái thật tại ta làm phước mông cầu có được chưa hiện hửu mà chấp mê tạp niệm thì chổ nào là tâm chổ nào là phước để kiến tánh. làm chủ cái tâm vi diệu đây . củng vậy nếu cái phước đả làm gọi là tâm mà còn chấp ngả mạng có khi còn cười ngạo mạng phỉ bán ke hèn mon thì chổ nào là tâm phước thưc tại thế gian tội lổi . tội lổi …

 6. Giờ đây bà thầy tà Thanh Hải đã bị khủng hoảng tâm lý nặng, bà chẳng biết bịa đặt điều gì hơn nữa nên bà lại đưa ra thêm NHỮNG SỰ HOANG TƯỞNG MỚI trên mạng FACEBOOK Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày 22 tháng 10 năm 2018 mà AI ĐỌC CŨNG PHẢI NỰC CƯỜI, KINH TỞM CHO CÁI ĐẠO TÀ THANH HẢI NÀY, bà cố làm như vậy nhằm NHỒI SỌ TRẤN AN THÊM để tiếp tục lừa bịp những đệ tử cuồng tín đang còn mê muội tin vào MA LỰC GIẢ PHẬT SỐNG của bà:

  "THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ ĐÃ TẬN TÂM LÀM VIỆC QUA HÀNG THẾ KỶ VÌ HÒA BÌNH/TÌNH THƯƠNG/KHAI NGỘ VÀ GIẢI THOÁT CỦA TẤT CẢ MỌI CHÚNG SINH – VÀI NGÀN NĂM TRƯỚC, THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ ĐÃ CẤY MỘT SỐ PHÂN TỬ ĐẶC BIỆT VÀO MỘT SỐ VIÊN ĐÁ Ở KHẮP ĐỊA CẦU VÀ LỰC LƯỢNG CỦA THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ LUYỆN THÀNH VÒNG TÌNH THƯƠNG QUANH CÁC VIÊN ĐÁ CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI"

 7. TÀ ĐẠO CỦA BÀ THANH HẢI ĐÃ BỊ LỘ TẨY RÕ HẾT SỰ GIAN TÀ TỪ BÊN TRONG NỘI BỘ RA ĐẾN THẾ GIỚI BÊN NGOÀI, BÂY GIỜ AI AI CŨNG CÓ THỂ BIẾT RÕ ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU TÀ VẠY ĐỘNG TRỜI MÀ BÀ ĐÃ PHẠM PHẢI. BÀ THANH HẢI LÀ ĐẠO SIKH NHƯNG BÀ ĐÃ CỐ TÌNH GIAN TÀ LỪA GẠT MỌI NGƯỜI TỪ THUỞ BAN ĐẦU BẰNG CHIÊU THỨC BÀ NÓI BÀ TRUYỀN TÂM ẤN PHÁP QUÁN ÂM CỦA ĐẠO PHẬT.  
  VÌ ĐÃ BỊ LỘ NGUYÊN HÌNH DỐI TRÁ NÊN GIỜ ĐÂY BÀ TÀ SƯ THANH HẢI KHÔNG BIẾT LÀM GÌ HƠN NGOÀI VIỆC BỊA ĐẶT NÓI KHOÁC VỀ BẢN THÂN VÀ NHỮNG ĐIỀU TÂM LINH HƯ ẢO ĐỂ TIẾP TỤC LỪA BỊP NHỮNG ĐỆ TỬ ĐANG CÒN U MÊ CUỒNG TÍN TIN THEO BÀ, VÀ HƠN THẾ NỮA CHẮC HẲN VỚI MỘT NGƯỜI CÓ ĐẦU ÓC THỦ ĐOẠN, MƯU MÔ GIAN XẢO NHƯ BÀ THANH HẢI THÌ CÓ LẼ BÀ ĐANG CHỜ CƠ HỘI THUẬN TIỆN NÀO ĐÓ HOẶC BÀ SẼ VẬN ĐỘNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH RỒI BÀ KÊU GỌI ĐỆ TỬ LÀM VIỆC THEO CHỈ THỊ CỦA BÀ ĐỂ LẤY LẠI DANH VÀ GÂY TIẾNG VANG BÊN NGOÀI CHO ĐOÀN THỂ CỦA BÀ CŨNG NHƯ CHO CHÍNH BÀ CHỨ THẬT SỰ KHÔNG PHẢI LÀ CỦA PHÁP MÔN TU HÀNH MÀ BÀ TỰ BỊA LÀ "HIỆN ĐỜI GIẢI THOÁT"…

 8. NHỮNG SỰ BỊA ĐẶT NÓI LÁO VÀ ÂM MƯU KIẾM THÊM ĐẤT ĐỂ BÀNH TRƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÀ ĐẠO CỦA BÀ THANH HẢI
  Đây là chỉ thị của bà tà sư Thanh Hải giao cho Biển Trong tuyên truyền vận động trên trang mạng Facebook Thanh Hải Vô Thượng Sư với 14 điểm mới nhất ngày 30 tháng 8 năm 2018, để thanh minh, hay đúng hơn là LỜI TỰ THÚ GIAN TÀ của bà với mưu đồ để tiếp tục lừa gạt đệ tử và mọi người.
  Bất cứ người đệ tử nào theo tà đạo Thanh Hải mà còn chút ít trí tuệ sáng suốt hay còn thiện duyên với Phật, Chúa… hoặc bất cứ ai mà chịu tìm hiểu kỹ về đạo tà này thì có thể nhận thức rõ được ngay những mưu mô bịa đặt gian xảo từ trước tới nay của bà Thanh Hải.
  Về việc quảng cáo và biện hộ cho bà, để tránh tiếng, bà Thanh Hải đã ra chỉ thị cho Biển Trong viết như sau:
  "(1) Tác giả của bài viết này – Biển Trong (BT) – không phải là người phát ngôn hoặc là người đại diện của Ân Sư Hoàn Mỹ Thanh Hải Vô Thượng Sư…" (nói láo quá…)
  QUÝ VỊ HÃY NHÌN CÁCH BÀ THANH HẢI NHỜ ĐỆ TỬ MUA NHIỀU ĐẤT TẠI VIỆT NAM ĐỂ LÔI KÉO THÊM NGƯỜI NGOÀI CÙNG VỚI ĐỆ TỬ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VÀ TUNG TIN BÀ SẮP VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM. NGOÀI RA BÀ CŨNG ĐANG DÙNG TIỀN ĐỂ HỐI LỘ, MUA CHUỘC CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP SỞ TẠI, CÁC CÁ NHÂN CŨNG NHƯ CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG TẠI VIỆT NAM VỚI ÂM MƯU ĐỂ GIÚP QUẢNG CÁO TÀ ĐẠO THANH HẢI NHƯ VIỆC BÀ VE VÃN, ẤN CHỨNG CHO CÔ ĐỆ TỬ TÀ ĐẠO CỦA BÀ LÀ CA SỸ HỒ QUỲNH HƯƠNG TẠI VIỆT NAM ĐÃ TU ĐẾN ĐẲNG CẤP 5 BẰNG PHẬT, ĐỂ CÔ TA MÊ TƯỞNG RỒI HẾT LÒNG GIÚP BÀ CÔNG KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ 'CUNG ĐÀN HẠNH NGỘ' TẠI BÌNH CHÂU – VŨNG TÀU NGÀY 20/1/2018 MÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ LÀM NGƠ HAY BỊ CÔ CA SỸ NÀY DƯỚI SỰ TÀI TRỢ TÀI CHÁNH CỦA BÀ TÀ SƯ THANH HẢI MUA CHUỘC RỒI ??? (NHƯNG CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP CAO HƠN VÀ CÔNG AN CHUYÊN NGÀNH CHẮC CHẮN SẼ NGHIÊM CẤM KHÔNG CHO TÀ ĐẠO THANH HẢI NÀY HOẠT ĐỘNG DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO CẢ…).
  "(4) BT sẽ chi trả toàn bộ lệ phí (trích từ tiền lương của BT) cho bất cứ ai đăng bài viết này trên một hoặc tất cả các tờ báo như Giác Ngộ, Phụ Nữ, Thanh Niên, Lao Động, Tuổi Trẻ, Công An Nhân Dân, Sài Gòn Giải Phóng, và Tạp Chí Tuyên Giáo."
  (Thật ra Biển Trong chính là bà Thanh Hải mới có đủ tiền trả mà thôi…).
  Muốn biết rõ thêm về việc dùng tiền bạc vật chất để mua chuộc và hối lộ của tà đạo Thanh Hải này, xin mở link dưới đây:
  https://www.facebook.com/PureOcean2/posts/2077763529127714?__tn__=K-R
  Còn về pháp thiền Thanh Sắc Quang Ảnh của bà thì bây giờ bà Thanh Hải không còn chối cãi được nên bà mới chịu chấp nhận bà là đạo Sikh, học trò của ông Tharkar Singh trong kiếp này, nhưng bà lại vô ơn khoác lác nói tiền thân của bà là Sư Tổ của ông Tharkar Singh (đã vãng sanh năm 2005) và bà còn nói bà là Tổ Tổ Sư của Minh Sư Baljit Singh, người hiện đang truyền tâm ấn đạo Sikh và là đệ tử của ông Tharkar Singh.
  Trước đây bà rất gian xảo dặn dò đệ tử không được mở mạng Internet của nơi khác, nếu xem sẽ bị mất lực gia trì và mất nhiều điểm tâm linh, thêm vào đó vì sợ lộ tẩy cách thiền của đạo Sikh thì sẽ không có ai tin theo nên bà nói đây là Pháp Quán Âm – Nhĩ Căn Viên Thông của Đạo Phật và cấm đệ tử không được đọc ra tiếng hay tiết lộ 5 hồng danh (5 câu thần chú đạo Sikh) cho bất cứ ai nghe, và phải trùm khăn che không cho ai nhìn thấy cách ngồi chồm hổm bịt lỗ tai, bà nói phải cẩn thận nếu để người khác cũng như loài vật nghe 5 câu thần chú này và thấy cách ngồi thì linh hồn của chúng sanh đó buồn mà chết sớm…(thật ra bà tà sư Thanh Hải sợ người ta nhận dạng ra đây là cách thiền của đạo Sikh). Nhưng thật sự vị Tổ Sư NANAK người sáng lập đạo Sikh vào thế kỷ 15 và các Minh Sư đạo Sikh thừa kế sau này không có che giấu và không nói đó là PHÁP QUÁN ÂM – NHĨ CĂN VIÊN THÔNG CỦA PHẬT TU như bà đã NÓI LÁO.
  Còn vụ đám cưới của bà với người Hoàng Gia tại Campuchia năm 1997 (lúc này bà chưa có tuyên bố bà là TIM QO TU, tu cao hơn Phật, hơn Chúa hàng tỷ lần mà bà đã ngang nhiên LÀM ĐÁM CƯỚI, ĐEO NHẪN CƯỚI và HÔN MÔI chồng trẻ để lấy danh, kiếm đất, kiếm tiền của Hoàng Gia, nhưng đã bị thất bại), bây giờ bị lộ tẩy không thể chối cãi được vụ đám cưới của bà nữa rồi. GIẤU ĐẦU CŨNG LÒI ĐUÔI, ngày 30/8/2018 bà cho Biển Trong CÔNG KHAI NÓI CUỒNG trên Facebook Thanh Hải Vô Thượng Sư đám cưới của bà là để hóa giải mối nhân duyên tiền kiếp và cứu độ 5-10 thế hệ dòng họ của chàng rể trẻ đó và cứu hàng trăm triệu dân chúng đang sống trong nước Campuchia của cậu ta và cũng là theo lệnh của Thiên Đàng bà làm đám cưới để thăng hoa sự hiểu biết tâm linh cho đệ tử và chúng sanh..??? (Đúng là tà thuyết để mê hoặc đệ tử và gạt người).
  Cũng vì sợ lộ tẩy vụ đám cưới không đúng với chánh pháp năm 1997 tại Campuchia, bà đã GIAN XẢO không lấy tên thật là THANH HẢI mà lấy tên là CHAN NAVY (CHAN = THANH, NAVY = HẢI), vì có nhiều đệ tử xuất gia, tại gia và nhiều người khác đã biết vụ đám cưới này (trong đó có người cựu đệ tử xuất gia là cậu Út, bây giờ tự xưng là minh sư RUMA TRẦN TÂM đang truyền 5 câu thần chú đạo Sikh mà NÓI LÁO là Pháp DIỆU ÂM của PHẬT giống như bà Thanh Hải…), và trong nội bộ bị lũng đoạn bất hòa, Trần Tâm và một số người xuất gia bị bà Thanh Hải khai trừ cuối năm 2003, và vì tính trước thủ xa để biện hộ cho việc đám cưới phàm phu động trời của bà năm 1997 cho nên từ năm 2005 bà bắt đầu nói bà tu đạt đến đẳng cấp 9, còn Phật chỉ đạt đến đẳng cấp 5 mà thôi và bà còn vọng ngữ tuyên bố rằng "VIỆC TA LÀM NGAY CẢ ĐẲNG CẤP CỦA PHẬT CŨNG CHỈ BIẾT CHÚT ÍT MÀ THÔI" để mọi người cũng như đệ tử không dám dựa theo giáo lý đúng đắn của Phật của Chúa mà đánh giá hành động TÀ, SAI TRÁI và VÔ ĐẠO ĐỨC của bà…Ngoài ra trong nội bộ còn có rất nhiều chuyện vô lương tâm, mượn đạo tạo đời, độc tài, đàn áp và bêu xấu của bà đối với những người đệ tử trung thực, thành tâm tu hành đúng theo chánh pháp. BÀ CHUYÊN MƯỢN ĐẦU HEO NẤU CHÁO , thu rất nhiều tiền của đệ tử qua việc thỉnh đồ gia trì rồi lấy tiền đó nuôi đệ tử tay chân, số tiền còn lại bà cho đi cứu trợ, tổ chức văn nghệ để lấy danh lấy tiếng và lấy bằng khen của các vị lãnh đạo chính trị, và cứ như vậy mà lừa gạt đệ tử và mọi người…
  MỘT BÀ THẦY ĂN CHAY, CẦM ĐẦU GIÁO PHÁI TU HÀNH GỌI LÀ HIỆN ĐỜI GIẢI THOÁT MÀ LẠI ĐỘC TÀI, GIAN TÀ, BỊA ĐẶT NÓI LÁO GẠT NGƯỜI VỚI ĐẦU ÓC MƯU MÔ, THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ, DÙNG TIỀN BẠC ĐỂ THANH TOÁN HOẶC HỐI LỘ MUA CHUỘC NHỮNG NƠI BÀ MUỐN. ĐÂY ĐÚNG LÀ TÀ ĐẠO CỦA MA QUỶ TRÁ HÌNH ĐỂ PHÁ HOẠI CHÁNH PHÁP VÀ HÃM HẠI MỌI NGƯỜI.
  NHƯ LỜI PHẬT DẠY: "NẾU NGƯỜI NÀO PHẠM TỘI NÓI LÁO MÀ CÒN CỐ TÌNH GIAN XẢO KHÔNG CHỊU SÁM HỐI THÌ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG MỘT ĐIỀU XẤU GÌ MÀ HỌ KHÔNG DÁM LÀM, KHÔNG MỘT ĐIỀU LÁO NÀO MÀ HỌ KHÔNG DÁM NÓI". ĐÂY LÀ SỰ KIỆN CỦA 2 THẦY TRÒ TÀ ĐẠO THANH HẢI – TRẦN TÂM.
  Bà Thanh Hải rất mưu mô thủ đoạn, bịa đặt nói láo từ ĐẠO cho đến ĐỜI. Việc làm của bà và những người đệ tử ủng hộ theo bà đã gây phương hại đến rất nhiều người từ vật chất cho đến tinh thần cũng như đạo đức và trí tuệ của họ và hơn thế nữa tà đạo Thanh Hải phá hoại Phật Pháp và chia rẽ tăng đoàn khắp mọi nơi, nhất là tại nước Việt Nam – Đất nước Địa Linh Nhân Kiệt, giòng dõi Con Rồng Cháu Tiên.
  CẦU XIN MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT HỘ TRÌ CHO CHÁNH PHÁP ĐƯỢC TRƯỜNG TỒN, MỌI NGƯỜI SỚM THOÁT KHỎI TAI KIẾP TÀ ĐẠO THANH HẢI – TRẦN TÂM, NHẤT LÀ CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM LUÔN ĐƯỢC QUỐC THÁI DÂN AN.
  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 9. BÀ THẦY TÀ THANH HẢI ĐÃ BỊ VẠCH TRẦN LỘ TẨY TRƯỚC CÔNG CHÚNG, NÊN HIỆN NAY BÀ RẤT BỰC TỨC, TIẾP TỤC SAI ĐỆ TỬ TAY CHÂN ĐIÊN CUỒNG RÁO RIẾT ĐƯA THẬT NHIỀU THƯỚC PHIM NÓI LÁO GẠT NGƯỜI CỦA BÀ LÊN YOUTUBE ĐỂ GỠ GẠC VÀ CÂU NGƯỜI CẢ TIN. ĐẠO GÌ MÀ TUNG TIN QUẢNG CÁO NHƯ KIỂU TRUNG QUỐC "LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI" NHƯ  VẬY…
  THẬT XẤU HỔ QUÁ.

 10. @Nguyễn Nguyễn, thôi đi bạn cò mồi tà đạo Thanh Hải – Trần Tâm ơi, đọc câu này của bạn Toàn Đồng: " tu thì cứ lo tu cho mình thôi, đừng nên đánh giá người khác khi chưa hiểu hết chính bản thân mình… ", ĐÂY CHÍNH LÀ LỜI LẼ CỦA TÀ ĐẠO DẪN DỤ LÀM U MÊ TRÍ TUỆ CỦA MỌI NGƯỜI.
  Bạn cò mồi ơi, mọi người tuy chưa hiểu hết chính họ, nhưng người ta có đủ trí tuệ để nhận ra những sai trái và tội lỗi vô đạo đức của thầy trò TÀ ĐẠO này, điều này ai ai cũng thấy rõ hết rồi bạn nhé.

  @Nguyễn Nguyễn , bạn không nên mê muội đem ví trường hợp của Phật, Chúa với bà Thầy tà Thanh Hải, vì các Ngài là Đại Minh Sư và không bao giờ làm sai dù một việc nhỏ, còn bà Thanh Hải phạm tội ĐẠI VỌNG NGỮ và đã gây quá nhiều tội lỗi tày trời khác nữa. Tỉnh thức lại đi bạn ơi.

 11. Xin quý vị hãy xem thước phim thật đau lòng trên YouTube này và những lời bình luận trung thực trong đó : "Vấn đáp: Sự thật về tà đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư | Thích Nhật Từ"
  https://youtu.be/_4stKTHf54w

 12. Ngoại trừ những người đệ tử đang bị nhiễm tà, u mê cuồng tín tin theo tà đạo Thanh Hải, thì chẳng có ai tin mà còn ghê tởm và nực cười khi đọc những lời lẽ bịa đặt gian tà của bà, và để lừa gạt đệ tử và mọi người, mới nhất là ngày 17 tháng 8, năm 2018, bà Thanh Hải ra chỉ thị đưa lên trang mạng tuyên truyền của bà là trang Facebook Thanh Hải Vô Thượng Sư do Biển Trong quản lý:
  "THIÊN ĐÀNG NÓI VỚI TÔI RẰNG VŨ TRỤ THẬT CẢM ĐỘNG TRƯỚC TÌNH THƯƠNG VĨ ĐẠI CỦA M (THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ) MÀ TRỞ THÀNH HỢP NHẤT – TÔI MUỐN CỨU ĐỊA CẦU ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI CÓ CƠ HỘI NHẬN RA SỰ VĨ ĐẠI CỦA HỌ VÀ THÍCH HỢP LÀ NHỮNG CHÚNG SINH CAO THƯỢNG TRÊN ĐỊA CẦU"
  Tất cả những từ ngữ: Thiên Đàng, Vũ Trụ, Cảnh Giới…vv.. đều là do bà tà sư Thanh Hải bịa đặt gạt đệ tử và mọi người mà thôi, còn bên trong nội bộ thì bà ra lệnh cho thuộc hạ tay chân của bà đuổi, khai trừ những người đệ tử trung thực dám nói sự thật, và thậm chí hèn hạ hơn nữa bà Thanh Hải ra lệnh cho Liên Lạc Viên địa phương nơi đệ tử sinh ra, bôi xấu những đệ tử đó tại quê nhà của họ, rồi bà gian ngoa nói là bà không biết gì hết…
  Vì không thể chối cãi được những sự thật đã bị lộ nguyên hình:
  1- Pháp thiền của bà là Pháp Thanh Sắc Quang Ảnh của Đạo Sikh chứ không phải Pháp Quán Âm – Nhĩ Căn Viên Thông của Đạo Phật. Bây giờ bà mới chịu chấp nhận bà là đệ tử thọ Tâm Ấn Đạo Sikh của ông Thakar Singh trong kiếp này, nhưng bà lại vô ơn, hồ đồ tự bịa đặt tiền thân bà là Sư Tổ của ông Thakar Singh, và bà chính là Tổ Tổ Sư của Minh Sư Baljit Singh đang truyền Tâm Ấn Đạo Sikh hiện nay. Và còn ngạo mạn vọng ngữ hơn nữa bà nói bà là Phật Tổ Tối Cao của tất cả các vị Phật (Nếu bà nói bà là giáo chủ của Hồi Giáo thì điều gì sẽ xảy ra cho chính bà và cho đoàn thể Tà Đạo Thanh Hải này…).
  Bây giờ bà tự xưng là lãnh tụ tối cao Tim Quo Tu ở Vũ Trụ Nguyên Thủy, còn Phật Chúa đẳng cấp tu hành thấp hơn bà tỷ tỷ lần còn nằm trong Vũ Trụ Bóng, cho nên có người cựu đệ tử xuất gia lâu năm theo bà, học nghề BỊA ĐẶT NÓI LÁO của bà, bây giờ ra cũng truyền 5 câu thần chú Đạo Sikh mà nói là Pháp Diệu Âm của Phật. Thật đúng là thầy sao thì trò vậy, thượng bất chánh thì hạ tất loạn, cả hai thầy trò đều bịa đặt nói láo như nhau.
  2- Ngày xưa bà tung tin đám cưới năm 1997 tại Campuchia là ghép hình, nhưng bây giờ bà Thanh Hải tung tin đám cưới, hôn môi chàng rể trẻ là để độ chúng sanh  và cứu tinh cầu khỏi bị hủy hoại (Toàn là lời bịa đặt nói láo quá, thật ra bà làm đám cưới để lấy danh, lấy tiếng Hoàng Gia, kiếm đất kiếm tiền…), nhưng sự gian lận bị bại lộ, bà đã bỏ chạy ra khỏi Campuchia năm 1997. Đúng là TRỜI BẤT DUNG GIAN, cũng vì sự gian lận về tài chánh bất hợp pháp bà bị Chính Phủ Hoa Kỳ trục xuất giống như vu gian lận tiền bạc bà đã bị tai tiếng tại Đài Loan những năm trước đó.
  3- Bà chuyên mượn đầu heo nấu cháo, thu rất nhiều tiền của đệ tử qua việc thỉnh đồ gia trì, rồi bà lấy tiền đó nuôi đệ tử tay chân, số tiền còn lại bà cho đi cứu trợ, tổ chức văn nghệ để lấy danh lấy tiếng và lấy bằng khen của các vị lãnh đạo chính trị, và cứ như vậy mà gạt đệ tử và mọi người. Mưu mô với nhiều mánh lới GIAN XẢO TRONG TÂM LINH và tội lỗi tày trời của bà Thanh Hải thì không lời nào kể xiết…
  Cầu xin Phật Bồ Tát gia hộ cứu khổ cho mọi người sớm thoát khỏi tai kiếp tà đạo Thanh Hải này.
  NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 13. Ngoại trừ những người đệ tử đang bị nhiễm tà, u mê cuồng tín tin theo tà đạo Thanh Hải, thì chẳng có ai tin mà còn ghê tởm và nực cười khi đọc những lời lẽ bịa đặt gian tà của bà, và để lừa gạt đệ tử và mọi người, mới nhất là ngày 17 tháng 8, năm 2018, bà Thanh Hải ra chỉ thị đưa lên trang mạng tuyên truyền của bà là trang Facebook Thanh Hải Vô Thượng Sư do Biển Trong quản lý:
  "THIÊN ĐÀNG NÓI VỚI TÔI RẰNG VŨ TRỤ THẬT CẢM ĐỘNG TRƯỚC TÌNH THƯƠNG VĨ ĐẠI CỦA M (THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ) MÀ TRỞ THÀNH HỢP NHẤT – TÔI MUỐN CỨU ĐỊA CẦU ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI CÓ CƠ HỘI NHẬN RA SỰ VĨ ĐẠI CỦA HỌ VÀ THÍCH HỢP LÀ NHỮNG CHÚNG SINH CAO THƯỢNG TRÊN ĐỊA CẦU"
  Tất cả những từ ngữ: Thiên Đàng, Vũ Trụ, Cảnh Giới…vv.. đều là do bà tà sư Thanh Hải bịa đặt gạt đệ tử và mọi người mà thôi, còn bên trong nội bộ thì bà ra lệnh cho thuộc hạ tay chân của bà đuổi, khai trừ những người đệ tử trung thực dám nói sự thật, và thậm chí hèn hạ hơn nữa bà Thanh Hải ra lệnh cho Liên Lạc Viên địa phương nơi đệ tử sinh ra, bôi xấu những đệ tử đó tại quê nhà của họ, rồi bà gian ngoa nói là bà không biết gì hết…
  Vì không thể chối cãi được những sự thật đã bị lộ nguyên hình:
  1- Pháp thiền của bà là Pháp Thanh Sắc Quang Ảnh của Đạo Sikh chứ không phải Pháp Quán Âm – Nhĩ Căn Viên Thông của Đạo Phật. Bây giờ bà mới chịu chấp nhận bà là đệ tử thọ Tâm Ấn Đạo Sikh của ông Thakar Singh trong kiếp này, nhưng bà lại vô ơn, hồ đồ tự bịa đặt tiền thân bà là Sư Tổ của ông Thakar Singh, và bà chính là Tổ Tổ Sư của Minh Sư Baljit Singh đang truyền Tâm Ấn Đạo Sikh hiện nay. Và còn ngạo mạn vọng ngữ hơn nữa bà nói bà là Phật Tổ Tối Cao của tất cả các vị Phật (Nếu bà nói bà là giáo chủ của Hồi Giáo thì điều gì sẽ xảy ra cho chính bà và cho đoàn thể Tà Đạo Thanh Hải này…).
  Bây giờ bà tự xưng là lãnh tụ tối cao Tim Quo Tu ở Vũ Trụ Nguyên Thủy, còn Phật Chúa đẳng cấp tu hành thấp hơn bà tỷ tỷ lần còn nằm trong Vũ Trụ Bóng, cho nên có người cựu đệ tử xuất gia lâu năm theo bà, học nghề BỊA ĐẶT NÓI LÁO của bà, bây giờ ra cũng truyền 5 câu thần chú Đạo Sikh mà nói là Pháp Diệu Âm của Phật. Thật đúng là thầy sao thì trò vậy, thượng bất chánh thì hạ tất loạn, cả hai thầy trò đều bịa đặt nói láo như nhau.
  2- Ngày xưa bà tung tin đám cưới năm 1997 tại Campuchia là ghép hình, nhưng bây giờ bà Thanh Hải tung tin đám cưới, hôn môi chàng rể trẻ là để độ chúng sanh  và cứu tinh cầu khỏi bị hủy hoại (Toàn là lời bịa đặt nói láo quá, thật ra bà làm đám cưới để lấy danh, lấy tiếng Hoàng Gia, kiếm đất kiếm tiền…), nhưng sự gian lận bị bại lộ, bà đã bỏ chạy ra khỏi Campuchia năm 1997. Đúng là TRỜI BẤT DUNG GIAN, cũng vì sự gian lận về tài chánh bất hợp pháp bà bị Chính Phủ Hoa Kỳ trục xuất giống như vu gian lận tiền bạc bà đã bị tai tiếng tại Đài Loan những năm trước đó.
  3- Bà chuyên mượn đầu heo nấu cháo, thu rất nhiều tiền của đệ tử qua việc thỉnh đồ gia trì, rồi bà lấy tiền đó nuôi đệ tử tay chân, số tiền còn lại bà cho đi cứu trợ, tổ chức văn nghệ để lấy danh lấy tiếng và lấy bằng khen của các vị lãnh đạo chính trị, và cứ như vậy mà gạt đệ tử và mọi người. Mưu mô với nhiều mánh lới GIAN XẢO TRONG TÂM LINH và tội lỗi tày trời của bà Thanh Hải thì không lời nào kể xiết…
  Cầu xin Phật Bồ Tát gia hộ cứu khổ cho mọi người sớm thoát khỏi tai kiếp tà đạo Thanh Hải này.
  NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 14. DƯỚI ÁNH QUANG SÁNG NGỜI  CỦA MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT HỘ TRÌ VÀ TRÍ TUỆ SÁNG SUỐT CỦA NHỮNG NGƯỜI TU HÀNH CHÂN CHÁNH, TÀ ĐẠO THANH HẢI VÀ BAN LÀM VIỆC TAY SAI CỦA BÀ, BÂY GIỜ ĐÃ BỊ BẠI LỘ TOÀN BỘ TRƯỚC CÔNG CHÚNG, NÊN BÀ THẦY TÀ THANH HẢI ĐANG CỐ DÙNG MỌI THỦ ĐOẠN MƯU MÔ GIAN XẢO ĐỂ BÊU XẤU NHỮNG NHÓM ĐỆ TỬ BIẾT TẨY ĐÁM CƯỚI PHẠM GIỚI, TỘI ĐẠI VỌNG NGỮ GIẢ PHẬT, NÓI LÁO GẠT NGƯỜI CỦA BÀ, NÊN BÀ CỐ ĐÁNH LỪA ĐỆ TỬ VÀ MỌI NGƯỜI BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC TRÊN 2 TRANG FACEBOOKS LÀ: BIỂN TRONG( BT) VÀ THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ.
  THẬT RA, TẤT CẢ TÊN, HIỆU NHƯ BIỂN TRONG (BT) VÀ FACEBOOK THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ CŨNG CHÍNH DO BÀ THANH HẢI CHỈ THỊ, GIẢ TÊN TRÁ HÌNH, BỊA ĐẶT NÓI LÁO NHƯ:
  GIẢ VỜ XIN PHÉP BÀ ĐỂ ĐƯỢC TIẾP TỤC LÀM VIỆC CA TỤNG BÀ, BIỆN HỘ CHO BÀ VÀ QUẢNG CÁO PHÁP THIỀN ĐẠO SIKH GIẢ MẠO PHÁP QUÁN ÂM CỦA PHẬT, DO CHÍNH BÀ GIAN XẢO BỊA ĐẶT RA MÀ THÔI.
  KỊCH BẢN CŨ NÀY ĐÃ BỊ LỘ TẨY HẾT RỒI VÌ TẤT CẢ CÁC BAN LÀM VIỆC VÀ BÀ THẦY TÀ NÀY LÀ MỘT, ĐÓ CHÍNH THẬT LÀ BÀ THANH HẢI MÀ THÔI CÁC BẠN NHÉ.

 15. XIN QUÝ VỊ XEM THƯỚC PHIM VÀ LỜI BÌNH LUẬN TRONG LINK NÀY, CẢM ƠN:
  BÀ THANH HẢI XUẤT GIA RỒI MÀ CÒN LÀM CHUYỆN PHÀM TỤC LẤY CHỒNG TRẺ  HOÀNG GIA … "Ching Hai's Wedding 1997 – Đám cưới bà Thanh Hải 4/4" on YouTube
  https://youtu.be/QNIjyrKDRjM

 16. Đạo Thanh Hải là ĐẠO LÁI – ĐẠI LÁO, Trần Tâm là học trò của bà Thanh Hải  (Đạo Sikh mà giả danh đạo Phật) nên cả thầy lẫn trò đều BỊA ĐẶT, NÓI LÁO GIỐNG NHAU mới dám tự xưng là Phật sống. Nhiều gia đình bị ly tán đau khổ và nhiều người đã bị mất trí tuệ, mất tiền bạc, hậu quả vì sự lừa gạt của đạo nầy không phải là chánh đạo. A DI ĐÀ PHẬT.

 17. Không có thần thánh nào cứu mình được chỉ có mình tự cứu lấy mình thôi đừng mê tín dị đoan

 18. Theo lời nhắn gởi của ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN TÔN trên YouTube ngày 25/07/2017. Tôi cũng cầu xin mười phương chư Phật gia hộ thêm cho bạn Phương Nguyễn thân tâm thường an lạc để hộ trì cho CHÁNH PHÁP của NHƯ LAI được trường tồn và hưng thịnh. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
  "Nam Mô A Di Đà Phật, Tất cả 4 Chúng Phật Tử, Đồng Nhất Trí như Phương Nguyễn, Thì Giống Độc Tà Đạo, mọi nơi sẽ đều tiêu diệt ! Phật Pháp mới trưởng Tôn. Chánh Pháp mới ngời tỏa muôn phương. Kính cẩn tri ân hàng PT Tri thức hiểu Đạo, Giữ đạo và phù vực nghĩa Mẹ Tình Cha đừng cho bọn tà lạm dụng, chiếm đoạt Chữ " Cha" quí báu của dân tộc Việt Nam.. Chống bất ai, dám khinh thường mạo Quốc Tùy của VN." – HT Thích Huyền Tôn

 19. Victor Huynh, bất cứ ai tu hành xuất gia hay tại gia mà còn phạm một trong bốn tội: SÁT, ĐẠO, DÂM, VỌNG, (đại vọng ngữ ) như ông Trần Tâm và bà Thanh Hải với ông Viện chủ Nguyễn Nhân đang lừa gạt mọi người, thì chính đó là TÀ ĐẠO bạn à. Nếu chưa hiểu, bạn xem lại lời của HT Thích Huyền Tôn gửi cho Trần Tâm Ruma, hoặc đọc nhiều kinh PHẬT để thấu hiểu thêm bạn nhé .

 20. Xin các bạn hãy vào LINK dưới đây xem nhiều bình luận, comments nói về TÀ ĐẠO Thanh Hải – Trần Tâm rất đúng sự thật. Cám ơn các bạn.
  https://youtu.be/T_zRuvwXsPw

 21. ĐÂY LÀ CÁCH CAI QUẢN VÀ GUỒNG MÁY ĐIỀU HÀNH THẬT ĐỘC ĐÁO (độc tài và kín đáo) trong nội bộ của "PHẬT SỐNG THANH HẢI TRONG ĐOÀN THỂ QUÁN ÂM."
  Tất cả Liên Lạc Viên từng vùng trên thế giới sau khi được đồng tu địa phương bầu chọn xong thì phải được gửi đến trung tâm chính để PHẬT SỐNG Thanh Hải DUYỆT XÉT CHỌN LẠI, bà thích chọn ai thì người đó mới được làm Liên Lạc Viên của địa phương đó.( Phải biết nghe lời bà và Ban Làm Việc theo bà…). Còn việc vu khống hoặc đuổi những ĐỒNG TU CHÂN THẬT NÓI LỜI NGAY THẲNG thì do chính bà Phật Sống Thanh Hải ra CHỈ THỊ KHAI TRỪ nhưng để tránh tiếng bà nói là do BAN LÀM VIỆC tự làm bà không biết gì (BAN LÀM VIỆC là ban quyền hành nhất trong đoàn thể này đối với tất cả đồng tu, có khi bà Thanh Hải GIAN XẢO MƯỢN DƯỚI TÊN là BAN NGOẠI VỤ hoặc do BAN NGOẠI VỤ ở hải ngoại làm theo LỆNH của bà, kế đến những người có quyền là Sứ Giả Quán Âm, rồi đến người có quyền hành sau chót là Liên Lạc Viên địa phương, tất cả đều TRỰC THUỘC DƯỚI TAY BÀ). Còn chọn Liên Lạc Viên địa phương phải do chính bà ta chọn lựa mới được.
  Mới đây nhất vào tháng 11/2016 bà Thanh Hải đưa chỉ thị xuống cho tất cả Liên Lạc Viên địa phương trên toàn thế giới ra thông báo TUYỂN CHỌN CẤP TỐC MỘT ĐỘI NGŨ ĐỒNG TU TRUNG THÀNH ĐỂ LÀM VIỆC RIÊNG CÒ MỒI cho bà và sẽ được bà cấp THẺ ĐẶC BIỆT mà chỉ có Liên Lạc Viên mới biết và giao thẻ đặc biệt đó cho từng người thôi. Đội ngũ này được hình thành để trợ lực cho BAN LÀM VIỆC và có nhiệm vụ ngầm KHỐNG TRỊ, THEO DÕI, BÁO CÁO những diễn biến của tất cả đệ tử và TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO ĐỂ CÂU người bên ngoài. Đơn xin phải qua Liên Lạc Viên vùng gửi đến bà PHẬT SỐNG Thanh Hải chọn. TÀ ĐẠO mới hành xử theo kiểu này, thật ghê tởm thay. NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 22. Kim Rose, bạn tin và tôn kính PHẬT thì bạn không nên tin bà TÀ SƯ Thanh Hải bạn nhé. Từ xưa đến nay chưa có ai VÔ LỄ, NGẠO MẠN và VÔ ƠN VỚI PHẬT như hai thầy trò ĐẠO TÀ Thanh Hải – Trần Tâm. Bà Thanh Hải tự xưng tu cao hơn PHẬT, CHÚA NGÀN TỶ LẦN, còn tên học trò Trần Tâm tự xưng tu cao hơn PHẬT, CHÚA 4 lần, để lừa bịp đệ tử và mọi người, hai thầy trò TÀ ĐẠO này đúng là MA QUỶ đang phá hoại CHÁNH PHÁP và CHIA RẼ TĂNG ĐOÀN. Vì tội này họ phải ĐỌA ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN thôi.

 23. Bạn Guitarist, tôi đã thành tâm và siêng năng tu thiền theo Đạo Thanh Hải này khá lâu, cũng ròng rã hơn 18 năm. Suốt 18 năm bị lừa gạt bởi chính bà Thanh Hải và Ban làm việc dưới tay bà. Sáu tháng trước tôi đã viết những lời tâm sự trên nhiều thước phim khác nhau của Thanh Hải và Trần Tâm.
  Tôi xin nêu ra vài điều dễ thấy nhất mà bà Thanh Hải đã phạm tội lừa gạt mọi người như sau :
  1. Từ lúc ban đầu bà nói láo đây là Pháp Quán Âm, Nhĩ Căn Viên Thông là pháp cuối cùng để thành Phật của các Chư Phật đã tu để tạo niềm tin nhằm thu đệ tử (Thật ra đây là Pháp Thanh Sắc Quang Ảnh của Đạo Sikh chứ không phải Đạo Phật – nếu bà không nói là Pháp của Phật tu thì mấy ai tin theo)
  2. Bà tự xưng là đẳng cấp tu hành cao hơn PHẬT hơn CHÚA hàng tỷ lần? Ngay cả Vị Tổ Sư NANAK, người đã sáng lâp ra Pháp Thiền Thanh Sắc Quang Ảnh của đạo Sikh vào thế kỷ 15 cũng không nói những lời vọng ngữ, phạm thượng như bà Thanh Hải, và Đại Sư NANAK cũng không có nói người học pháp thiền này được TỨC KHẮC KHAI NGỘ, HIỆN ĐỜI GIẢI THOÁT, CỬU HUYỀN THẤT TỔ ĐƯỢC SIÊU THĂNG (Để vẽ vời cho việc nói láo và THẦN THÁNH HÓA cho bà, bà tự nói rằng bà là người đệ tử đầu tiên, cũng là người cuối cùng được học với Đại Sư Khuda Ji 450 tuổi ở Hy Mã Lạp Sơn…không có ai bảo chứng…). Ngoài ra để che giấu sự thật bà cấm đệ tử không được tiết lộ 5 Hồng Danh của đạo Sikh ra bên ngoài, nhưng thực ra Tổ Sư NANAK và những vị thừa kế sau này đều không che giấu như bà (Vì nếu tiết lộ 5 Hồng Danh ra ngoài thì người ta biết được đây là cách thiền của Đạo Sikh chứ không phải là PHÁP NHĨ CĂN VIÊN THÔNG của Phật tu).
  3. PHẬT THÍCH CA, CHÚA GIÊ-SU và Đại Sư NANAK của đạo Sikh đều giảng dạy những lời CHÂN THẬT và không bao giờ làm sai một việc nhỏ, trong khi bà Thanh Hải phạm quá nhiều tội lỗi, thu tiền của đệ tử rất nhiều qua việc cho thỉnh ĐỒ GIA TRÌ, bà tự xưng là Minh Sư truyền Pháp giải thoát mà lại còn làm đám cưới để luân hồi năm 1997 tại Campuchia…
  Bạn Guitarist, còn rất nhiều chuyện độc tài, quyền lực, gian lận, phe phái trong nội bộ mà tôi chưa muốn nhắc đến đó.
  Thật đúng như lời cố Hòa Thượng THÍCH TỊNH HẠNH đã nói: “Nếu ai đã theo Thanh Hải mà không chịu thức tỉnh thì đời đời, kiếp kiếp sẽ quanh quẩn trong rừng ngoại đạo, không thể nào gặp được Chánh Pháp của Phật. Thanh Hải tự xưng là Điều Ngự Sư hay Vô Thượng sư đó là đại vọng ngữ, mắc vào đại trọng tội và sẽ sa vào Vô Gián địa ngục vì chưa thành Phật mà đã tự xưng như thế để lừa gạt quần chúng”.
  Bạn nên tìm hiểu kỹ thêm để khỏi ân hận về sau thì muộn rồi bạn nhé.

 24. XIN QUÝ VỊ XEM THƯỚC PHIM VÀ LỜI BÌNH LUẬN TRONG LINK NÀY, CẢM ƠN:
  BÀ THANH HẢI XUẤT GIA RỒI MÀ CÒN LÀM CHUYỆN PHÀM TỤC LẤY CHỒNG TRẺ  HOÀNG GIA … "Ching Hai's Wedding 1997 – Đám cưới bà Thanh Hải 4/4" on YouTube
  https://youtu.be/QNIjyrKDRjM

 25. Đạo Thanh Hải là ĐẠO LÁI – ĐẠI LÁO, Trần Tâm là học trò của bà Thanh Hải  (Đạo Sikh mà giả danh đạo Phật) nên cả thầy lẫn trò đều BỊA ĐẶT, NÓI LÁO GIỐNG NHAU mới dám tự xưng là Phật sống. Nhiều gia đình bị ly tán đau khổ và nhiều người đã bị mất trí tuệ, mất tiền bạc, hậu quả vì sự lừa gạt của đạo nầy không phải là chánh đạo. A DI ĐÀ PHẬT.

 26. LỜI PHẬT DẠY: Y KINH LÀ HẠI PHẬT, LY KINH LÀ MA THUYẾT.
  2 thầy trò TÀ ĐẠO Thanh Hải – Trần Tâm NÓI LÁO, phạm tội đại vọng ngữ, GIẢ MẠO PHẬT SỐNG, dùng CÁCH THIỀN NIỆM THẦN CHÚ CỦA ĐẠO SIKH GIẢ MẠO PHÁP CỦA PHẬT (QUÁN ÂM- DIỆU ÂM), ăn chay mà BỊA ĐẶT, NÓI LÁO quá, mượn đạo tạo đời, lừa bịp chúng sanh, hại người, gây chia rẽ tăng đoàn và nhiều tội lỗi khác nữa, thật tội lỗi quá. A DI ĐÀ PHẬT.

 27. A di đà phật
  Kinh Pháp Bảo Đàn rất vi diệu, nếu có thêm chữ trên video thì thật phước báu thây, cho quý thiện hữu được nghe, đọc, niệm theo sẽ nhiếp tâm tinh tấn hơn. Amitabha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *