Hướng dẫn sử dụng phần mềm VIOLET – BÀI 20a: VẼ TAM GIÁC CÂN TRONG HÌNH HỌCTìm hiểu thêm về phần mềm ViOLET 1.8 tại

 Giả sử để vẽ một tam giác cân như trên màn hình, ta thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Ta sẽ vẽ cạnh đáy của tam giác cân
 Từ trang soạn thảo của Violet, ta chọn nút “Công cụ” rồi chọn mục “Vẽ hình hình học”.
 Trang Vẽ hình hình học hiện ra, ta chọn chức năng “Vẽ đường”, chọn vào công cụ “Vẽ đoạn thẳng nối hai điểm”. Sau đó, ta sẽ vẽ đoạn thẳng lên màn hình trắng phía dưới.
Bước 2: Vẽ trung trực của cạnh đáy
 Chọn chức năng “Vẽ điểm”, chọn công cụ “Vẽ trung điểm của 1 đoạn thẳng”. Và để vẽ trung điểm của cạnh đáy, ta sẽ click vào cạnh đáy.
 Chọn chức năng “Vẽ đường”, chọn công cụ “Vẽ đường thẳng vuông góc”. Sau đó, click lần lượt vào trung điểm của cạnh đáy và cạnh đáy.
Bước 3: Vẽ đỉnh và các cạnh bên của tam giác cân
 Đỉnh của tam giác cân sẽ nằm trên đường trung trực vừa vẽ. Ta chọn chức năng “Vẽ điểm”, rồi chọn công cụ “Vẽ điểm” và click vào vị trí thích hợp nằm trên đường trung trực vừa vẽ.
 Sau khi đã có cạnh đáy và đỉnh của tam giác cân, việc còn lại rất đơn giản là vẽ các cạnh bên. Ta sẽ dùng công cụ “Vẽ đoạn thẳng nối hai điểm” để vẽ các cạnh bên của tam giác cân.
 Một việc cần làm cuối cùng để có một tam giác cân hoàn chỉnh là: Ẩn các đối tượng không cần hiển thị và xem kết quả.
 Đầu tiên, ta click lần lượt vào các đối tượng không cần hiển thị, các đối tượng này sẽ được chuyển thành màu xanh. Tiếp theo, ta chọn chức năng “Chức năng chính” rồi chọn công cụ “Ẩn các đối tượng đang được chọn”.
 Một điểm đáng lưu ý là ta cũng có thể thay đổi các yếu tố của hình vẽ mà vẫn đảm bảo tam giác là tam giác cân. Cuối cùng, ta chọn nút “Đồng ý” để xem kết quả và ta đã có một tam giác cân hoàn chỉnh

Nguồn: https://evolution-insights.com

Xem thêm bài viết khác: https://evolution-insights.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *