ĐỪNG SỢ – Cầu Nguyện: Lời Chúa: Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấuHọc Hỏi Phúc Âm
Chúa nhật 12 Thường niên – Năm A
Trình báy: LM Antôn Nguyễn Cao Siêu
Hình ảnh: 40giayloichua.net
Chúa nhật 12 Thường niên – Năm A
(Mt 10,26-33)
Lời Chúa:
26″Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
28″Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
32″Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Học hỏi:

Nguồn: https://evolution-insights.com

Xem thêm bài viết khác: https://evolution-insights.com/lam-dep/

2 thoughts on “ĐỪNG SỢ – Cầu Nguyện: Lời Chúa: Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *