Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp trong cộng đồng LGBTDiễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp trong Cộng đồng Đồng tính, Song tính và Chuyển giới (gọi tắt là LGBT) đã cung cấp những nghiên cứu mới nhất, các góc nhìn về giá trị của thị trường LGBT; cơ chế, đặc điểm và tiềm năng mà các công ty nhắm đến ở thị trường to lớn này. Đại diện một số tập đoàn, công ty lớn trên thế giới như IBM, KPMG đã giới thiệu các mô hình công sở có tính đến sự tham gia của những người LGBT nhằm hỗ trợ các công ty thu hút những người tài năng nhất và mở rộng cơ hội kinh doanh. Tại Việt Nam, LGBT vẫn được coi là nhóm người yếu thế trong xã hội, và các DNXH hướng đến đối tượng này đang đóng góp những nỗ lực trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và tạo ra những môi trường làm việc thân thiện với LGBT.

Nguồn: https://evolution-insights.com

Xem thêm bài viết khác: https://evolution-insights.com/am-nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *