Của Thiên Chúa, hãy trả về Thiên Chúa – Cầu nguyện: của Xê-da, trả về Xê-daChúa nhật 29 Thường niên – năm A
Trình bày: Hồng An
Hình ảnh 40giayloichua.net
Thánh Ca LM Nguyễn Sang- Đồng Xanh Thơ
Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm A
Tin Mừng Mt 22,15 – 21
Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Đưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi!” Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. Và Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
– Hình ảnh, nội dung, bài hát. Nếu có vi phạm bản quyền. Mong quý vị gởi thư hay bình luận trong phần Comments. Chúng tôi sẽ giải quyết theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền. Xin cám ơn. Chúc Bình an

Nguồn: https://evolution-insights.com

Xem thêm bài viết khác: https://evolution-insights.com/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *