Câu đảo ngữ trong tiếng anh, Cách làm bài tập câu đảo ngữ Inversion Part 1Câu đảo ngữ trong tiếng anh, Cách làm bài tập câu đảo ngữ Inversion. Câu đảo ngữ là dạng câu đem động từ (hoặc trợ động từ) ra trước chủ từ hoặc đảo ngữ. Trong video sẽ chia sẻ đến các bạn đang ôn thi tiếng anh thpt quốc gia sắp tới, trong video chia sẻ đến các bạn lý thuyết ngữ pháp cấu trúc cách dùng câu đảo ngữ trong tiếng anh ngoài ra trong video còn kèm bài tập câu đảo ngữ giúp các bạn dễ dàng nắm bắt kiến thức.
1. Đảo ngữ với NO và NOT
2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..
3. Đảo ngữ với ONLY
4. Đảo ngữ với các cụm từ có No
5. No sooner………. than…..
6. Đảo ngữ với Not only……. but……also…
7. Đảo ngữ với SO
8. So + adjective + be + N + clause
9. Đảo ngữ với until/ till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V
10. Đảo ngữ với No where + Aux (Trợ động từ) + S + V
11. Đảo ngữ với câu điều kiện
————————————————
Author: Anh Ngữ Nikko
Danh mục: Tiếng anh lớp 12, Câu đảo ngữ trong tiếng anh, ôn thi tiếng anh THPT
Fanpage:
website:
#Câu_đảo_ngữ_trong_tiếng_anh, #ôn_thi_tiếng_anh_THPT

Nguồn: https://evolution-insights.com

Xem thêm bài viết khác: https://evolution-insights.com/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *